Национална агенция за приходите

над 300 служителя

Компания

Национална агенция за приходите (НАП) е част от финансовата структура на Република България. Основната задача на НАП е да администрира данъци и осигурителни вноски, други публични и частни държавни вземания и да осъществява надзор върху хазартната дейност. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения.

Екипът на НАП е над 8000 служители, разпределени в различни и структури на територията на цялата страна.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner