GTB Global Talent Bridge GmbH

други в чужбина www.wandel.com

Компания

Ние решаваме недостига на квалифицирани работници като мобилизираме таланти от целия свят. Нашата мисия е да доведем квалифицирани работници там, където са най-необходими:


За талантите, предоставяме достъп до възможности за заетост в предварително одобрени компании, които наемат глобално.ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner