Комисия за регулиране на съобщенията

Компания

Комисията за регулиране на съобщенията е независим специализиран държавен орган в сферата на телекомуникациите и пощенските услуги на Република България. КРС осъществява дейности свързани с регулирането и контрола на далекосъобщенията и предоставянето на пощенски услуги.

Нашата мисия е да стимулираме развитието на комуникационния сектор в условията на конкурентна среда, предоставяйки достъп до различни технически напреднали и достъпни комуникационни услуги, и защитавайки интересите на потребителите.

Ние се стремим да провеждаме политика по привличане, задържане и развитие на динамични и квалифицирани специалисти в областта на телекомуникациите, икономиката и правото.

Повече информация за свободните работни места при нас и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на следващия адрес:

http://www.crc.bg/v2/files/bg/950.htm

 

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner