Компютър софтуеър дивелъпмънът кампъни (КСДК) ЕООД / Computer Software Development Company (CSDC) Ltd.

Компания

Computer Software Development Company (CSDC) Ltd. е българска софтуерна фирма, основане през 2001 година. Нейните основни дейности са: 

- реализиране на софтуерни проекти за партньори от ЕС;

- предоставяне на консултантски услуги и внедряване на SAP системи със специализация в SAP CRM;

- разработване, реализиране, внедряване и поддържане на софтуерни решения;

- изключително представителство за Балканите на Computers and Communications (C&C) N.V., Belgium, продажба, внедряване и поддръжка на DiAS - система за управление на докумненти и CRM.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008: Certificate No. QS-8597 като бенефициент на Оперативната програма "Развитие на конкурентноспособността на българската економика" 2007-2013, съфинансирана от ЕС и националния бюджет.

Контакт:

КСДК ЕООД

1202 София, България

ул. Клокотница 2A, Бизнес център ИВЕЛ, етаж 3, офис 15

+359 (0)2 944 52 81

www.outsourcingbg.com; www.mycsdc.com; www.csdc.bg

contact@outsourcingbg.com; contact@mycsdc.com; contact@csdc.bg

JobTiger Banner