Европейски Мениджмънт Център ООД

Компания

Европейски Мениджмънт Център е създаден по препоръка на Европейската Общност, с цел да бъде водеща институция в областта на мениджмънт подготовката на българските фирми и организации след присъединяването на България към Европейския Съюз и европейските структури.

Европейски Мениджмънт Център е независима организация, която работи в сътрудничество със водещи европейски институции.

Нашата главна цел е в два аспекта. Първо – да осигури на българските фирми и организации подготовка по управление, съобразно със съвременните европейски стандарти и изисквания и второ – да способства на българските стопански структури при желанието им за коопериране с чуждестранни такива и обратно.

Всички програми са Management Know-How Transfer за България като Integrated Management Programmes, based on effective communication skills и целят развитието на корпоративнoто управление и комуникации, и изграждане на пазарна идентичност и имидж.

JobTiger Banner