Алкомет АД
Шумен www.alcomet.eu над 300 служителя

Компания

40 ГОДИНИ НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УСПЕХ

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, с над 40 годишна история. На площ от 370 000 кв.м., в град Шумен се извършва целият цикъл на производство - от леене на заготовки и рулони до студено валцоване, пресоване и механична обработка на профили. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента.

През последните 20 години Алкомет инвестира над 155 млн евро в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляването на въглеродните емисии и подобряване нивата на рециклиране. Най-мащабната инвестиционна програма до момента приключи през 2020г., благодарение на която компанията увеличи производствените си капацитети в двата основни цеха. В пресов цех се внедри 25 MN HybrEx® преса, а във валцов цех заработи ново поколение студено валцов стан 6-high-cold-rolling mill. В началото на 2021 г. бе успешно въведен в експлоатация и нов цех за механична обработка на профили. Инвестицията е на стойност 13,5 мил. лв. , като новото оборудване позволява на компанията да произвежда алуминиеви компоненти, които се влагат в електрическите автомобили.NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner