Мауер Локинг Системс ООД

Компания

„Мауер Локинг Системс“ООД

„Мауер Локинг Системс“ООД е една от водещите фирми в България в областта на заключващи системи. Тя е създадена през 1990 година в град Варна с цел производство и предлагане на пазара на нови продукти с повишена степен на сигурност в областта на заключващите устройства, използвайки опита на водещите фирми в Европа. Заедно с развитието на техническото оборудване се отделя и сериозно внимание на подобряването и разширяването на производствения асортимент.

Основна ценност в организицията на „Мауер Локинг Системс“ ООД са хората, защото те са главната предпоставка да постигане успехите на компанията на пазарите в страната и чужбина. Постигането удовлетвореността на нашите клиенти би било немислимо без човешкия фактор. Творческото и иновативно мислене, чувство за отговорност и знанията са приоритетните качества, които компанията цени и насърчава у своите служители.

Клиентите са тези, които ни карат да подобряваме нивото на обслужване и качеството на нашите продукти и ни правят по-конкурентни в динамично променящата се пазарна среда. Ето защо за нас те са движеща сила за иновации и напредък в областта на секретните заключващи устройства от висок клас на сигурност.

Високите технически изисквания и дизайн са определящи черти на нашите изделия – плод на техническо и творческо мислене, разработени изцяло от висококвалифицираните специалисти във фирмата. Чрез тях „Мауер Локинг Системс“ ООД се стреми постоянно да задоволява в най-висока степен изискванията  на своите клиенти по отношение на здравината и надеждността. Гаранция за това са сертификатите от редица европейски независими сертифициращи лаборатории.

Високата конкурентноспособност на компанията се гарантира от внедрената през 2000г. Система за управление на качеството ISO 9001.

www.mauerlocks-bg.com

JobTiger Banner