ОЙРОШПЕД АД

Компания

ОЙРОШПЕД ГРУП оперира в областта на международния транспорт и спедиция

 

В структурата на Групата влизат:

 

ОЙРОШПЕД АД

ЕУРОСПЕД ЕООД

ЕУРОХЪБ ООД

ОЙРОЛОГ ЕООД

ОЙРОСЕКЮРИТИ ЕООД

 

1. Нашите визия и мисия

Ние сме първостепенен глобален логистичен доставчик, свързващ не само държавите в Европа, но и Европа с останалите континенти, като наред с транспортната логистика сме успешни в складовата логистика, услугите с добавена стойност и разработваме цялостни логистични решения за клиентите ни в България и света.

 

Ние осигуряваме сигурност и спокойствие на всички наши партньори, проектираме и изпълняваме за клиентите ни логистични решения, които разширяват и укрепват бизнесът им.

 

2. Нашата цел

Усилията на всички наши екипите са насочени към изграждането и поддържането на дългосрочни връзки с нашите клиенти, основани на партньорство, сътрудничество и доверие. Във взаимоотношенията си с клиентите се ръководим от правилото “печеля-печелиш” и се стремим да имаме своевременна обратна връзка за степента им на удовлетвореност. Нашата цел е трайно разразстване чрез разширяване на кръга от лоялни клиенти, на които предлагаме съответствие между обещания и истинско лице на търговската марка.

 

3. Основаваня

ОЙРОШПЕD AD е първото частно дружество за логистични и спедиторски услуги в България основано през 1990 г. То слага началота на ОЙРОШПЕД Груп. И до сега фирмите в групата запазват традицията на семейната и изцяло българска фирма, възприела и прилагаща европейските стандарти при организацията на работа. Екипите ни от специалисти са едно от водещите ни конкурентни предимства. Гъвкавата ни организационна структура позволява вземането на бързи решения и индивидуален подход към клиентите ни. Като част от мрежата на световноизвестни групажни оператори, ние разполагаме с технология, услуги и стандарти. Имаме ясна концепция за бъдещото си развитие и за пътя по който ще го достигнем – постигане на трайни и партньорски взаимоотношения в тясно сътрудничество с нашите клиенти.

 

4. Развитието

Екипите на отделните фирми в Групата се състои от млади, висококвалифицирани и опитни професионалисти. Повечето от тях са започнали своето развитие чрез стажантските ни програми или като сътрудници в различните екипите. Именно служителите ни са едно от водещите ни конкурентни предимства, позволяващо ни непрекъснато да разширяваме кръга на предлаганите спедиторски и логистични услуги и да подобряваме тяхното качество. В сътрудничество с нашите над 500 партньори, ние сме изградили логистична мрежа за обработка на групажни пратки в света. Статутът ни на лицензиран митнически агент, собствените ни складове с обща площ от 8300 кв.м. (високостелажен, временен под митнически контрол и тип "А"), ни дава възможност да предлагаме гъвкави решения и комплексни услуги на своите клиенти. Изградената мрежа от регионални офиси в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе ни дава възможност да бъдем все по-близо до своите клиенти.

 

5. Отворените позиции:

- Сътрудници Международна автомобилна спедиция – с английски, немски или френски език.

- Специалист Маркетинг;

- Специалист Бизнес развитие и логистично консултиране;

- Специалист Морски транспорт;

- Складови работници.

 

6. Стажантски програми

Провеждат се в месеците от юли до септември. Насочени към млади специалисти, завършили или завършващи висшето си образование, но без професионален опит. Дружеството им предоставя възможност да се изградят като специалисти в областта на спедицията, транспорта и логистиката. Преминават тримесечно обучение през всички отдели на фирмата. Проследява се и се оценява развитието им и се ориентират към конкретна длъжност спрямо оценка на личните качества, потенциал и желание за развитие. Стажантските програми на ОЙРОШПЕД ГРУП са платени и имат за цел да обучат бъдещите ни служители. В този смисъл участвайки в тях, Вие получавате възможност не просто да се запознаете със спецификите на нашата дейност, но и да получите своята възможност за дългогодишна реализация и развитие.

 

През 2007г. чрез стажантските програми  и позиции “Сътрудник” в Дружеството са намерили реализация и са били обучени 15 млади специалисти без опит.

 

Изисквания:

-                      владеене на чужд език – английски, немски или френски език и т.н.

-                      отлична компютърна грамотност;

-                      комуникативност, гъвкавост, желание за развитие;

-                      позитивно мислещи, креативни, динамични.

 

 

Как да кандидатствате за работиа в ОЙРОШПЕД ГРУП:

Изпращайте автобиографии на e-mail: jobs@eurosped.bg

                                                            www.eurosped.bg

Телефон за контакт:

02/9199107

JobTiger Banner