МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД

www.mtgbg.com над 300 служителя

Компания

За нас

Метал Технолоджи Груп обединява водещи леярни в България, специализирани в производството на различен тип отливки. Всеки завод има уникални производствени познания и технология. Групата е създадена през 1997 год., като преди това леярните са работили като самостоятелни заводи. В годините на приватизация на металургичния сектор в България те са приватизирани и стават част от Метал Технолоджи Груп.

Дейността на фирмата се простира на 5 континента, а клиентите ни са в повече от 25 държави. Броят на заетите в заводите и офиса в София е повече от 560 души.

Заводите на Метал Технолоджи Груп са:

Алуком АД, гр Плевен
Заводът е създаден през 1973г. и до 1990 год. предлага алуминиеви отливки за военната индустрия, двигатели за транспортни машини и детайли за машиностроителната индустрия за България и страните от СИВ. През 1997 год. заводът е приватизиран и се присъединява към Метал Технолоджи Груп. Оттогава Дружеството модернизира и разширява производствените си мощности чрез инвестиции в машинния парк и инфраструктурата.

Центромет АД, гр. Враца
Заводът е създаден през 1977 г. като научно-производствено предприятие и е специализиран в производството на метални отливки по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за химическата, металургичната, минната промишленост, машиностроенето и др. Цилиндрови втулки, пещни ролки, двуслойни валци и биметални изделия са само част от произвежданите от ЦЕНТРОМЕТ АД изделия. Запазвайки своя предмет на дейност, през 1999 г. дружеството е приватизирано и става част от Метал Технолоджи Груп.

Oсъм АД, гр. Ловеч
Заводът е леярна за пясъчно леене на сив, сферографитен и бейнитен чугун. Осъм АД произвежда както сурови отливки, така и изцяло механообработени детайли. След приватизацията си през 1997 год. Осъм АД става част от Метал Технолоджи Груп е тук.

Подробна информация за нас може да намерите на корпоративния ни сайт: www.mtgbg.com

 

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner