Фондация Институт Отворено Общество - София

Компания

Институт "Отворено общество" - София е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-н Джордж Сорос.

Институт "Отворено общество" - София отстоява следната мисия и цели:

 • Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България.
 • Подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество.
 • Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права.
 • Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор.
 • Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формирането на публични политики.
 • Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми.
 • Подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество.

За постигане на своите цели, Институт "Отворено общество" - София работи по следните програми:

 • Управление и публични политики
 • Европейски политики и гражданско участие
 • Програма Рома
 • Правна програма
 • Програма Обществен дебат

JobTiger Banner