DB INTERCONSULT
София www.dbinterconsult.com между 5 и 10 служителя

Компания

Първото българско консултантско дружество в областта на управлението на човешките ресурси. 16 годишен опит, висок професионализъм, собствени методики, гаранция за оказваните услуги; ползи и предимства за клиента.
 
Услуги за работодатели:
Набиране и подбор на персонал; Система за оценка  на човешките ресурси; Анализ на мотивацията на персонала; Профил „годност” на служители; Планиране на кариерата; Head Hunting; Coaching; Организационна култура и етичен кодекс; Анализ”Тайният клиент”; Обучение на човешките ресурси; Провеждане на тренинги и семинари в различни сфери.
 
Услуги за търсещи работа:
Консултиране за успешно представяне в подборен процес /документи, интервю, тестове/; Консултиране за кариера, Професионална ориентация.

JobTiger Banner