САТ ЕООД

Компания

Системи Автоматика Технологии - САТ ЕООД е частна инженерингова компания изпълняваща инженеринг, проектиране, производство, програмиране, обучение, eлектро инсталация, супервизия, тестване и въвеждане в експлоатация на проекти "под ключ" за автоматизация на различни процеси, машини, цехове и цели производствени линии.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner