Информационно обслужване АД

www.is-bg.net над 300 служителя

Компания

Информационно обслужване АД е сред лидерите в предоставянето на високотехнологични ИКТ услуги на българския пазар. Има над 50 години опит и е специализирана в изграждането, разработването и поддръжката на ключови информационни системи с национално значение.


Според измененията, направени в Закона за електронното правителство и приети в средата на ноември 2019, компанията е определена като национален интегратор на държавната администрация.


Проектите включват информационните системи на Министерството на финансите, включително митническата агенция, Националната агенция за приходите и системите за електронни обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки; Министерство на външните работи, Върховния съдебен съвет; система за управление на приходите от местни данъци и такси. Компанията е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия.


„Информационно обслужване“ АД е предпочитаният български партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици като Cisco, IBM, Microsoft, Oracle, VMware, SAP, Fireeye, Netwrix, Dell Technologies, Palo Alto Networks и др.


Квалифицираните услуги са един от ключовите елементи в изграждането на електронното правителство. Информационно обслужване АД е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и ги предлага с търговското наименование StampIT.ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner