Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Компания

В България компанията Дънди Прешъс Металс работи с дъщерните си дружества „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Извършва добив и преработка на медно-златно-пиритни руди от находище „Челопеч“ – с. Челопеч, обл. Софийска. Дружеството е сред водещите минни компании в световен мащаб с въведените модернизации и иновативните приложения на информационните технологии в производството. Стремежът към осигуряване на безопасни условия на труд и постигане на оптимална производителност води екипа до реализирането на проекти, които трансформират и дигитализират дейностите под земята.

 

 

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Е дружество за търсене и проучване, разработка и преработване на златоносни руди. През 2016 г. Дружеството започна дейности по разработване на открит рудник за златно-сребърна руда край Крумовград. Това ще е първият новоразработен рудник през последните 40 години.

Проектът ще предостави възможности за реализиране на различни специалисти и най-новите минни технологии и практики за опазване на околната среда, в синхрон със законовите изисквания и обществените очаквания.

Политиката и действията на Дънди Прешъс Металс са насочени към постигане и поддържане на най-високи стандарти на работа и безопасност, опазване на здравето и околната среда, подобряване на благосъстоянието на регионите, в които развива дейността си. Сред ценностите ни са уважение и грижа за хората, поддържане на открит диалог с местните общности, подобряване и опазване на околната среда, и подкрепа на дългосрочното икономическо развитие на близките населени места, подпомагане възстановяването и поддържането на културните традиции, развитие на качествено образование.

JobTiger Banner
JobTiger Banner