Софийска вода АД

Компания

 „Софийска вода” АД предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община с грижа за околната среда.

Компанията е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община преотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.

Това е първото публично-частно партньорство в този сектор.

През ноември 2010 г. "Веолия вода" С.А. придоби 77,1% мажоритарен дял в "Софийска вода", останалите 22,9% са собственост на Столична община. В компанията работят около 1110 специалисти, които се грижат за експлоатационното обслужване на над 4175 км. водоснабдителна и над 1550 км. канализационна мрежа.

Основен приоритет за "Софийска вода" като част от групата на „Веолия вода” е да прилага "зелени" и иновативни решения в ежедневната си дейност, в съответствие с европейските нормативни изисквания и едновременно с това в хармония с природата.

 

Zaplatomer.bg