ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

www.ubb.bg над 300 служителя 63 jobs

Компания

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.


Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.


Обяви

Допълнителни придобивки

Офис

Офис удобства и придобивки

Работно пространство

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner