Actavis EAD

Компания

БАЛКАНФАРМА е най-големият български фармацевтичен производител. Обединява трите големи завода в Дупница, Разград и Троян.  

БАЛКАНФАРМА възстанови доброто име на България като надежден производител на съвременни, висококачествени лекарствени продукти с конкурентни цени. През 2001 година общите продажби на компанията надминаха 110 милиона USD. Над 50% от продукцията се реализира на външни пазари. Нашите продукти се продават в 55 страни. 

В БАЛКАНФАРМА работят около 4400 специалисти и работници. Компанията полага специални грижи за обучението и заплащането на своите служители. Създават се добри възможности за професионално развитие и израстване.

Една от основните цели на БАЛКАНФАРМА, след сливането с исландския стратегически инвеститор ФАРМАКО, е цялостното привеждане на производството в съответствие с европейските стандарти на Добрата Производителна Практика (GMP).  

За развитието на БАЛКАНФАРМА се заделят значителни средства. През 2001 г. са направени инвестиции за 11 милиона USD, за 2002 г. са планирани инвестиции за 20 милиона USD. 

Бъдещето на компанията, Главният изпълнителен директор г-н Синдри Синдрасон вижда в утвърждаването й като един от водещите производители на генерични продукти в Централна и Източна Европа.

JobTiger Banner