Овергаз Мрежи АД

Компания

Повече от 25 години Овергаз предлага енергийна алтернатива на българските домакинства и индустрия. Компанията инвестира над 300 милиона лева в изграждането на 2200 километра градски газоразпределителни мрежи на територията на 51 общини в цялата страна.

Екипът на "Овергаз Мрежи" АД включва над 500 мотивирани и високо квалифицирани инженери, технолози и икономисти, които се грижат за сигурността на доставките на природен газ до домовете и за развитието на конкурентен енергиен пазар у нас. Служителите на компанията са сред най-добрите енергетици у нас. Техните професионални познания, мотивация и проактивност ги превръщат в истинския капитал на Овергаз.

Компанията инвестира и в привличането на млади специалисти за работа по стажантските програми. По пътя на своето развитие те разчитат на пълна подкрепа от утвърдените професионалисти с дългогодишен опит в областта на енергетиката. Непрекъснатите фирмени обучения за актуализиране на познанията и усъвършенстване на уменията поддържат високата им квалификация.

Утвърдена практика в Овергаз е да се създават условия за поддърждане и повишаване на квалификацията на персонала посредством различни проекти и обучения. Те са съобразени с особеностите на осъществяваната дейност и се провеждат от квалифицирани лектори.

Социалната политика на компанията обхваща допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване, застраховка за служителите, предоставяне на стипендии за обучение, медицинско обслужване на работещите и техните семейства, организирано хранене за служителите и други.

Ако искате да станете част от екипа на Овергаз, е нужно да изпратите попълнената от вас формата за кандидатстване от раздел „Свободни работни места“ . В раздела ще откриете и всички актуални обява за работа в компанията.

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner