Praktiker

Компания

Кариера в Практикер ЕООД

Практикер ЕООД е стабилен и коректен работодател, осигуряващ над 1000 работни места в България. Компанията си е поставила за цел да придобие стабилни пазарни позиции, разчитайки на ясно зададена стратегия и отдаден и проактивен ръководен състав. Практикер предоставя отлични възможности за професионално развитие, предлагайки различни обучения и стимулирайки работата в екип. 

Изтегли кариерната брошура от тук!

Ние подкрепяме и мотивираме нашите служители
 
Компанията има добре развита система за обучение на персонала, насочена в 3 основни направления:
-    Първоначално въвеждане в работата;
-    Развитие на професионалните умения;
-    Развитие на управленските умения.

Системата за обучение на персонала включва въвеждащи програми за новопостъпили служители, обучения на работното място и обмяна на опит, както и специализирани обучения за конкретни професионални умения. В обученията се използват вътрешни и външни ресурси, в зависимост от потребностите на обучавания служител. Служители с повече опит и по-дълъг трудов стаж в компанията участват в надграждащи обучения. Организират се тийм билдинг и спортни събития, целящи сплотяване на колектива.

Възможности за работа
Практикер ЕООД предлага позиции в Централния офис в следните области – Счетоводство, Информационни технологии, Закупуване, Контролинг, Управление на човешките ресурси, Маркетинг, Бизнес развитие и експанзия.
В структурите на хипермаркетите са обособени отдели, чиято дейност е свързана с продажби, обслужване на клиенти, администрация и прием на стока.

Ако сте позитивни, организирани, ако имате добри комуникативни умения и сте мотивирани за работа в екип, ако сте проактивни и гъвкави, кандидатствайте за работа в Практикер.
Можете да изпратите Вашата автобиография, мотивационно писмо и aктуална снимка на jobs_bg@praktiker.com или на адрес: гр. София 1582, ул. Обиколна 21, ж.к. Дружба 2, Дирекция Човешки ресурси, Практикер ЕООД.

Ако в момента нямаме свободна позиция, ние ще имаме предвид кандидатурата Ви в бъдеще.

В Практикер можете да намерите професионални предизвикателства, развитие и да направите крачка напред в своята кариера!

JobTiger Banner