Ей Джи Кепитъл Ад (Адрес Груп АД)

София www.agcapital.bg над 300 служителя

Компания

«АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ» АД е най-голямата българска, национално представена компания за недвижими имоти. За повече от 11 години от създаването си АДРЕС разкри кантори в 55 градове в страната: София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Благоевград, Русе, Банско, Плевен, Балчик, Златни пясъци, Несебър, Слънчев бряг, Приморско, Царево и Созопол,  както и 15 представителства и информационни центрове по цялото българско Черноморие и на места посещавани от много клиенти в големите градове.
Всички кантори на АДРЕС са специализирани за работа с определен тип имот или вид услуга, което дава възможност да се обхванат отделните пазарни сегменти.

За да отговори на нарастващите изисквания на клиентите си и да реализира сделките им между градовете, както и да обслужва корпоративните си клиенти, нуждаещи се от услугите на фирмата на територията на цялата страна, АДРЕС  разработи нова стратегия. Посредством ексклузивно партньорство с най-добрите фирми, лидери на местния пазар в над 60 населени места, АДРЕС се утвърди на пазара на недвижими имоти в цялата страна. Компанията поставя на първо място клиента, независимо от това къде е необходимо да получи качествено обслужване. Единствено АДРЕС предоставя на клиентите си възможността да изразят мнението си от обслужването на безплатен зелен телефон 08001 55 33. Адрес е първата национална компания за услуги в областта на недвижимите имоти сертифицирана по ISO 9001:2000.

«АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ» АД работи със специализиран отдел за работа с чуждестранни клиенти. Създадохме собствен офис във Великобритания – Лондон и представителства в Русия - в Москва и в Санкт Петербург, в САЩ - Вашингтон и партньорства в над 55 държави по света, между които: Германия, Израел, Малта, Испания и много други.

УСЛУГИ
АДРЕС предлага на своите клиенти пълен пакет услуги за собственици, инвеститори, купувачи и наематели на всички типове недвижима собственост, който включва :
- Посредничество при покупко-продажба и наемни отношения на всички типове имоти - жилищни, търговски, промишлени, ваканционни, парцели и т.н. на територията на България и в 55 страни по целия свят.
- Лицензирани оценки на недвижими имоти, сгради и съоръжения.
- Управление на корпоративни имоти и имоти на физически лица.
- Пазарни проучвания на недвижими имоти.
- Строително ремонтни, довършителни и транспортни дейности.
- Консултации по сделки и правни въпроси, свързани с недвижими имоти.
- Съдействие за получаване на кредит за покупка на имот.
- Узаконяване на сгради и промяна на предназначението на имоти.
- Предварителни проверки за наличие на тежести върху имоти-ипотеки,възбрани,искови молби и др.
- Подготовка на всички видове документи за успешното приключване на сделки с недвижими имоти.
- Финансови и счетоводни услуги

ЧЛЕНСТВА В АСОЦИАЦИИ
АДРЕС е активен член на: АmСham - Американска Търговска Камара в България; BIBA – Българска Международна Бизнес Асоциация, BBCC – Британско-българска Търговска Камара, ICE – Италианска Търговска Камара, FIАВСI - Световна Асоциация на Професионалистите по Недвижими Имоти; NAR - Американска Национална Асоциация на Реалторите; CEREAN - Мрежа на Централно- и Източноевропейските Асоциации за Недвижими Имоти; НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти; СНИ - Сдружение на Специалистите в Областта на Недвижимите Имоти; БАТНИ - Бургаска Асоциация на Търговците Недвижими Имоти; ЯСНИ - Ямболско Сдружение Недвижими Имоти; ССНИ - Сливенско Сдружение Недвижими Имоти.
Дейността на АДРЕС и квалификацията на брокерите отговарят на изискванията на Международния морален кодекс на FIABCI, Международните съсловни правила на FIABCI и Съсловните правила на СНИ.

JobTiger Banner
JobTiger Banner