Дунапак Родина АД
Пловдив www.dunapack-packaging.com 50 - 300 служителя