Комекснет ЕООД
под 5 заети служителя

Компания

НАСОЧВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО В СТРАНАТА ИЛИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

РЕГИСТРИРАНО ПОД № 161 ОТ 03.05.2004 Г. В МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОФИСИ В ШУМЕН, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, НОВИ ПАЗАР И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН: 054 57555, ФАКС: 054 830907 И МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН: 089 8508010

П Р Е Д Л А Г А М Е:

  • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ;
  • НАСОЧВАНЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНО И/ИЛИ МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ;
  • ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА;
  • НАСОЧВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО В СТРАНАТА ИЛИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ОФИСИТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНИТЕ

  • JobTiger Banner