PwC Bulgaria
София www.pwc.com 50 - 300 служителя

Компания

PwC предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. Основна цел на PwC е изграждане на доверие в обществото и разрешаване на важни проблеми. Повече от 327 000 души в 155 държави, работещи във фирмите от мрежата на PwC, споделят своите идеи и експертиза, за да разработват нови решения и да предоставят практически консултации на своите клиенти.


PwC развива дейност в България от 1992 г. и оказва съдействие на публични и частни предприятия с различен размер. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса. В офиса ни в София работят над 250 служители – 6-ма партньори, одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., ангажирани да предоставят иновативни съвети и решения за бизнеса.


PwC България цели да бъде разпозната като водещата консултантска компания в страната, предоставяща истинска стойност на своите клиенти, инвестираща в служителите си и подкрепяща обществото.


PwC България работи с различни бизнес компании и сфери – многонационални компании, организации от публичния сектор, частни компании, предприемачи, семейни бизнеси. Помагаме на клиентите ни да намерят ефективни решения, като използваме професионалната си и техническа експертиза. 


PwC предлага на своите клиенти услуги в три основни области. Повечето ни служители работят в някой от тях: 

Tax:

Нашата практика в областта на данъчното консултиране има за цел да подпомогне клиентите да изпълняват и управляват своите данъчни задължения в зависимост от уникални и постоянно променящи се данъчни специфики. Колегите в данъчния отдел съветват клиента относно неговите местни и задгранични данъчни задължения, изпълнявайки ролята на стратегически консултанти по отношение на анализа на бизнеса, управлението на косвените данъци, решаването на спорове и глобалните данъчни решения на компаниите.

Assurance: 

Колегите от екипа за външен одит на клиенти предоставят набор от услуги за сигурност и бизнес съвети на различни клиенти - от малки, бързорастящи компании до големи предприятия. Те често са добре известни брандове и много от тях имат широк международен обхват. Ние се фокусираме върху използването на най-новите технологии, за да намалим нивото на ръчно тестване  като гарантираме, че ще се съсредоточим върху най-ценните области на обслужване на клиента, както и върху подобряване на корпоративното управление и надеждността на информацията на нашите клиенти.

Advisory:

Колегите в практиката за консултиране на бизнесите разбират ролята, която иновациите играят в стратегията за растеж на нашите клиенти и работят с тях, за да намерят най-добрите начини за: структуриране и разпределение на ограничени ресурси за постигане на добри пазарни резултати, поддържане на растежа на бизнеса, или подобряване на конкурентните им предимства.

Част от колегите съветват клиента как да подобри: начина на работа, управлението на разходите, мотивирането на хората, и как да ги подкрепя в подобрения на процесите и технологични инициативи. По време на работата колегите се фокусират върху програмите на клиента и проблемите, с които трябва да се справи, както днес, така и в бъдеще.

Zaplatomer Banner