Агенция по заетостта

50 - 300 служителя

Компания

АКО ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС ХОРА СА В ДРУГА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
 
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС РАБОТА В ДРУГА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
 
EURES ДАВА РЕШЕНИЯ
 
Какво може да направи EURES за Вас?
 
Информация, консултация и посредничество на предлагащите работа
Ако търсите подходящи кандидати за Вашите свободни работни места, включително и кандидати от чужбина, можете да ползвате услугите на Агенция по заетостта и EURES. Вашите работни места ще бъдат обявени в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, дирекции “Бюро по труда” и/или в европейския портал EURES. http://eures.europa.eu
 
Контакт с търсещи работа лица в 30 европейски държави
Публикуването на работните места в EURES портала могат на направят за Вас българските EURES – съветници. Те изпълняват своите задачи в рамките на Агенцията по заетостта и услугите, които предлагат са безплатни.
 
Регистрация на работодатели в EURES портала – CV-търсачка
Може сами да се регистрирате в европейския портал за мобилност и ще имате пълен достъп до автобиографии на търсещи работа лица от цяла Европа. Може да получавате e-mail, когато ново търсещо работа лице с подходяща квалификация се регистрира в портала. Можете свободно до контактувате с кандидатите на посочения от тях адрес. Помощ при регистрацията можете да получите от EURES съветниците.
 
Информация, консултация и посредничество на търсещите работа лица
Ако търсите работа и сте готови да живеете и работите в друга европейска държава, можете да ползвате услугите на Агенцията по заетостта и EURES. Във всички дирекции “Бюро по труда” ще намерите обявени свободни работни места от работодатели от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
 
Как да кандидатствате по обявено работно място
  • Желаещите да кандидатстват представят своите CV, изготвени на български език и на съответния език, посочен от работодателя в електронен вариант в дирекциите “Бюро по труда”.
  • В случай на поставено от работодателя изискване за владеене на чужд език, трябва да представите и езиков паспорт в електронен вариант. Формата на езиковия паспорт може да бъде намерена на адрес: http://europass.cedefop.europa.eu
  • EURES - съветниците изпращат по електронен път вашите CV (и езикови паспорти) на работодателя и/или на EURES - съветника от съответната страна.
  • Извършва се подбор на кандидатите, съобразно изискванията на работодателя.
  • Назначените на работа кандидати от България информират дирекцията “Бюро по труда”, където са подали документи.
Регистрация на търсещите работа лица в EURES портала
Може сами да се регистрирате в европейския портал за мобилност и ще имате пълен достъп до работните места от цяла Европа. http://eures.europa.eu
 
EURES – партньорство за създаване на свободен Европейски пазар на труда
Обществените служби за заетост във всички държави – членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и Европейската комисия си сътрудничат в мрежата на EURES. Задачата на EURES е да направи по-лесен достъпа на всички търсещи работа лица, които желаят и са готови да живеят и работят в друга държава, а също и да даде възможност на работодателите да намерят подходящи кадри и от чужбина.
В службите за заетост навсякъде в Европа има специално обучени експерти, наречени EURES – съветници. Те информират и консултират относно възможностите за работа в различните държави и за правилата и разпоредбите, които намират приложение. Подробна информация за EURES е достъпна на интернет страницата на EURES: http://eures.europa.eu. Тук ще намерите информация за EURES – съветниците, свободните работни места, условията за живот и работа, пазара на труда и линкове с друга полезна информация.
 
EURES –съветници в България и държави от ЕС/ЕИП, за които отговарят:
Даниела Пирянкова – D.Piryankova@az.government.bg
Красимира Черкелиева – K.Cherkelieva@az.government.bg (Ирландия, Финландия, Исландия, Кипър, Полша)
Славка Радева – S.Radeva@az.government.bg (Германия, Швейцария)
Христо Минков – H.Minkov@az.government.bg (Великобритания, Люксембург, Латвия, Литва, Португалия)
Малинка Тодорова – M.Todorova@az.government.bg (Лихтенщайн, Норвегия, Естония, Унгария)
Илонка Борисова - I.Borisova@az.government.bg (Холандия, Италия, Швеция, Словения)
Елица Шенкова - Eli_shenkova@abv.bg (Дания, Испания, Гърция, Република Чехия, Австрия)
Ивайло Цочев - Itzotchev@drszruse.com (Франция, Белгия, Румъния, Словакия, Малта)

JobTiger Banner
JobTiger Banner