“Нестле България АД”
www.nestle.bg/bg/careers/national-careerdays над 300 служителя

Компания

Ние в Нестле България сме отдадени да помагаме на вас - младите хора - да намерите своето място на пазара на труда и вече повече от 20 години развиваме нашите стажантски програми. Поредно доказателство за това е и програмата ни за мледежка заетост Nestle needs YOUth (Нестле се нуждае от младите хора).

Nestle needs YOUth е първата цялостна инициатива за младежка заетост, в чийто фокус са младите хора до 30 годишна възраст. Инициативата е глобална, а нейният официален старт в България е през 2013 година. Целта е едновременно да стимулираме, укрепим и развием работоспособността на младите хора в страната. Заедно с партньорите си насочваме своите усилия, за да осигурим необходимата подготовка и обучение на младежите, независимо от степента на образование или вида предпочитана кариера.

ITCD