Парафлоу Комуникейшънс ООД

www.paraflow.bg 50 - 300 служителя

Компания

Парафлоу е водеща българска ИT компания с над двадесетгодишна история. Фирмата е сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Парафлоу реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, мобилните продажби, облачните технологии и информационната сигурност. Покрива пазарни сегменти като финанси, индустрия, търговия, образование, здравеопазване, публична администрация, публични услуги, телекомуникации, енергетика. 

Богатата палитра от решения на Парафлоу допринася за успеха на бизнеса и му помага да следва стрелките на новото технологично време, в което живеем! 

Факти 

Парафлоу предлага чудесни възможности за начало на кариерата и отлични перспективи за професионално развитие. Независимо дали все още сте студент, завършили сте образованието си или вече имате професионален опит, Парафлоу може да ви подкрепи при избора на подходяща позиция и да ви даде възможност за професионална ориентация и специализация чрез програмите си за допълнителна квалификация и обучение. Компанията предлага работа за млади и отговорни хора, мотивирани да продължат обучението си, добро възнаграждение и възможност за развитие.

Zaplatomer Banner