АВО-Бел Езиков и изпитен център

Компания

АВО-Бел Езиков и Изпитен център

АВО Езиков и Изпитен център  е основан през 1990 г. 

АВО е акредитиран отворен изпитен център за провеждане на изпитите за владеене на английски език на Cambridge English Language Assessment. АВО e единствената образователна институция у нас, одобрена от Cambridge English Language Assessment да провежда курсове за квалифициране и сертифициране на преподаватели по английски език - CELTA & DELTA.

АВО е единственият  езиков център в България акредитиран от EAQUALS /Асоциация за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги/. Това е гаранция за високите академични стандарти на преподаване и професионализма на екипа. центърът участва активно в проекти на EAQUALS, което дава възможност да прилага в работата си последните нововъведения в чуждоезиковото обучение.

От 2011 година при покриване на всяко едно от основните нива от ОЕЕР, АВО като единствен акредитиран център в България, ще Ви издаде EAQUALS сертификат, признаван от образователни институции и работодатели в цяла Европа. След обстойна инспекция на системата на тестване и оценяване, EAQUALS центровете получават правото да издават международен сертификат, който удостоверява нивото на езикова компетенция според предписанията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) от ниво А1 до C2. АВО-Бел  е сред членовете основоположници на тази акредитационна схема и втората образователна институция в Европа, получила изключителното право да издава този престижен сертификат. Това е още едно признание за високото качество на предлаганите услуги от езиковия център. Най-съществената придобивка за нашите клиенти е, че този сертификат ще им позволи да гарантират нивото си на владеене на английски език в международен мащаб пред различни образователни институции и работодатели в цяла Европа.

През АВО езиков и изпитен център спечели една от годишните бизнес награди за 2013 г. на списание Forbes България в категорията „Качество на услугите”.

 

 

JobTiger Banner
JobTiger Banner