Винпром Пещера АД

Компания

Координати

Винпром Пещера АД
Роял Сити Бизнес Център
бул. Дунав 5
гр. Пловдив 4003
тел. 032/606-926
e-mail: jobs@peshtera.com
www.peshtera.com

Представяне

Винпром Пещера АД е с дългогодишно присъствие на българския пазар като традиционен производител и лидер на пазара на високоалкохолни напитки и качествени вина. Компанията разполага със съвременни производствени центрове в гр. Пещера, гр. Ямбол, гр. Плевен, винарски изби в гр. Съединение и гр. Стралджа, спиртна фабрика в с. Катуница.

Предприятието първо в бранша проведе една модерна пазарна политика, изцяло базирана на новостите в съвременния маркетинг, чрез висококачествени продукти, ориентирани към нуждите на потребителите, и професионална комуникационна политика. Винпром Пещера АД е един от големите рекламодатели в България. Фирмата разполага с голям и добре структуриран търговски отдел, поддържащ отношения както с дистрибуторите, така и с търговските обекти.
Днес Винпром Пещера АД притежава едни от водещите марки на българския алкохолен пазар – ракиите от серията “Пещерска Гроздова”, водките “Флирт” и “Аляска”, мастика “Пещера”, уиски „Блек Рам”, вината от серията “Бакхус” и др. Напитките на предприятието получават високо признание както от потребителите, така и от професионалистите в алкохолния бранш по време на специализираните изложения в страната и чужбина.

През последните години над 76 млн. лв. са преките инвестиции на компанията в модерни предприятия, земя, лозови масиви, изграждане на търговски марки и развитие на нови пазари.

Винпром Пещера АД е сериозен партньор с над 200 лозарски кооперации. Компанията е най-големият изкупвач на грозде в страната, като същевременно продължава политиката на инвестиции в собствени лозя, чиято обща площ към момента е 10 хил. декара.

Винпром Пещера АД е фирмата, която внася почти половината от акцизните постъпления на алкохолния бранш в страната, и е един от най-големите данъкоплатци в Южна България.

Вследствие бурното си развитие Винпром Пещера АД се превърна в един от големите работодатели в страната. Към края на 2008 г. в компанията работят над 1000 души – квалифицирани и мотивирани служители.

Работа

Основни акценти в дейността на отдел Човешки ресурси са: набиране и подбор; администриране на персонала и трудово-правни отношения; оценка на трудовото представяне; обучение и развитие; системи за възнаграждение и допълнителни придобивки.

Плановете за обучение и развитие на служителите са един от главните лостове за мотивацията на персонала и стимулирането към по-високи постижения. Те са насочени към развитие на екипното взаимодействие, изграждането на фирмена култура, развитието на професионални и мениджърски качества и меки умения.
Съществува и система от фирмени и допълнителни придобивки според позицията, която включва: ежегодни медицински прегледи, служебен транспорт, мобилни телефони, краткосрочни и дългосрочни стимули, организиране на тиймбилдинг мероприятия и други фирмени събития.

Новоназначените служители преминават въвеждаща програма, по време на която се запознават с историята, постиженията и структурата на компанията, фирмената култура, бизнес процесите, служителите от различните дирекции, работния процес и екипа.

През 2008 г. компанията спечели проект за обучение на 208 служители по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с Ид.№ ЕSF2102-06-10001 под наименование „Европейски персонал за Винпром Пещера”.


Начини за кандидатстване

Документи за кандидатстване /автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка/ може да изпратите на адрес:

Винпром Пещера АД
Отдел Човешки ресурси
бул. Дунав 5 ет. 13
гр. Пловдив 4003

или на

e-mail: jobs@peshtera.com
или като попълните нашия онлайн формуляр на:
www.peshtera.com

Zaplatomer Banner