БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

Компания

Създадена през 1992 г., днес „Белла България” е най-големият производител на хранителни продукти в България и притежава портфолио от над 200 продукта, които произвежда в седем завода. Водещата марка на компанията „Белла” беше отличена като лидер в категорията „Храни/общо” за страната за 2009-2010 г. от международната организация Superbrands. Престижната класация излъчи още пет от марките на компанията като най-силни марки, което превръща „Белла България” в бизнес организацията с най-много успешни марки създадени и развити за местния пазар. Те са „Леки”, „Перелик”, „Сачи”, „Томми” и „Фамилия”.
„Белла България” осигурява заетост на около 3 000 човека. Като един от най-големите корпоративни работодатели в страната, „Белла България” като се отнася отговорно към своите служители и следва модерна и мотивираща социална политика. Всеки има достъп до атрактивни социални пакети и програми за повишаване на квалификацията и уменията си.
Системата за подбор на персонала в „Белла България” гарантира обективна оценка на кандидатите за работа. Компанията инвестира в талантите си и ги подкрепя в тяхното професионално и личностно израстване. Обучението на персонала е ключов фактор за подобряване на индивидуалното и екипно представяне и силен мотивиращ фактор за самите служители. Принципът за обективна оценка на представянето на служителите е водещ за компанията и осигурява равен старт и възможности за развитие.
Компанията съобразява дейността си с интересите на обществото и средата, в която оперира. „Белла България” е ангажирана с инициативи в областта на екологията, образованието и културата. Подкрепя значими инициативи за подобряване живота на децата в неравностойно положение. Водещ социален проект на компанията е изграждането на нови детски площадки в страната.
 

JobTiger Banner
JobTiger Banner