ТРЕИНСОФТ ЕООД / ЦПО ТреинСофт

Компания

В ТреинСофт предоставяме фирмени обучения в областта на професионалните умения при работа с електронни таблици. Оптимизираме работата с новите функционалности на Excel и помагаме при обединяването в отчети и анализи на данни от различни ИТ приложения. По време на обученията се оптимизират процеси по изготвяне на отчети, анализи, прогнози. Нашата мисия е всеки мениджър да разполага в реално време с точна картина за бизнеса си поднесена структурирано в таблици и графики.

 

Работим по система за придобиване на ключова компетентност в балансирана комбинация от знания и умения с цел да осигурим практични знания, които лесно се превръщат в нови умения. Още по време на обучението се създават умения за конкретната позиция и потребност от специфични знания при боравене с инструменти и функционалности в електронните таблици. Ние не правим обучения и консултации по общоприетото изброяване на новостите, а гарантирано предаваме знания и развиваме умения за управление на потока от данни, които се изискват в конкретния бизнес, в конкретната работна среда, от конкретната позиция! С коучинг по Ексел достигаме до разкриване на пълния потенциал на заетите с обработката на данните в организацията.

 

Нашата визия е да допринасяме за устойчивото развитието на бизнеса, поощряваща личната отговорност, креативността и приноса на всеки в организацията да предоставя качествени ключови показатели с възможност да се съхраняват и анализират автоматично за нуждите на мениджмънта.

 

За всяка компанията адаптираме тренинг програми спрямо конкретните потребности, с оглед реализиране на корпоративната визия и постигане на реални измерими цели.

 

Използваме уникална учебна практика на "учене чрез преживяване", усъвършенствана повече от 10 години съвместно с: водещи компании на българския пазар, лектор-тренерите ни и клиентската ни общност. Методите ни са интерактивни с въвличане на екипите в симулационни модели, реални казуси, групова работа с дискусии. Обученията са на живо в офиса на клиента или онлайн в жива връзка с лектор.

 

Подходът ни е високо-ефективен, тъй като сме изградили трудна за придобиване експертиза, която е критично необходима за повечето организации във времена на интензивни промени като днешните. Това са мета-умения, резултат от практически опит, които далеч надхвърлят традиционния трансфер на знания, познат ни от 20 век.

 

Ще се радваме да ни препоръчате, работим изключително по препоръка.

Сами изберете кога да се свържете с мен, но имайте в предвид, че в проба грешка при обработване на бизнес данните се губи много време, а получения анализ може да е далеч от истината. Аз съм Росислава Борисова от TrainSoft: info@trainsoftbg.com - свържете се с мен за Фирмени обучение за оптимизиране на работата с електронни таблици.

 

Обяви

В момента няма отворени позиции

Дейност

Организираме ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ за оптимизиране на работата с данни в Ексел или в други приложения с електронни таблици.

Продукти

Допълнителни придобивки

Работно пространство

Кандидатстване

CV + разговор + тест

JobTiger Banner