Идънред България АД
София www.edenred.bg 50 - 300 служителя

Компания

С присъствието си в 45 страни по света Идънред е световен лидер в предплатените корпоративни решения за компании, служители и търговски обекти. 

Идънред предлага решения за разплащане със специфични цели - за хранене, мобилност, стимули и корпоративни плащания.

Независимо дали се използват чрез карта, мобилно приложение, онлайн платформа или хартиен ваучер, всички те увеличават покупателната способност на работещите, оптимизират управлението на разходите за фирмите и са допълнителен доход за търговските обекти и партньорите ни. 

Обяви

В момента няма отворени позиции

Дейност

Идънред България помага на фирми да покажат своята признателност към служителите си като изберат най- подходящата придобивка за тях, предоставят я по удобен начин и оптимизират разходите си.Продукти

Допълнителни придобивки

Корпоративна култура

Като отговорна пред обществото компания, Идънред създаде социална програма, която има за цел да подпомогне обществото в три основни направления: Подобряване на качеството на живот, Опазване на околната среда и Отговорно създаване на стойност чрез продуктите и услугите на компанията, обединени под името Ideal.

Ежегодно се включваме към благотворителните каузи, организирани от Групата,но също така прегръщаме свои доброволчески инициативи, с които даваме добро за пример сред местните общности. Сред инициативите, към които се включваме, са: даряване на книги за детски библиотеки в болници,даряване на хранителни продукти за възрастни хора,даряване на дрехи и учебни пособия.

Ежегодно организираме и благотворително бягане за фирми Edenred RUN и събраните средства за втора поредна година отиват в подкрепа на детски болнични заведения в страната и закупуване на жизненоважна апаратура.

Ангажираме се в разрешаването на глобални проблеми като затлъстяването, разхищението на храна и опазването на околната среда.

Офис

Офис удобства и придобивки

Работно пространство

Кандидатстване

Провеждат се две интервюта и след това се пристъпва към изпращане на оферта.

Интервю

Първото интервю се състои в рамките на 1 час в нашия офис или онлайн с HR Мениджъра на компанията. Във второто интервю се включват различните мениджъри.

JobTiger Banner