OFFICE EXPRESS

Компания

ОФИС ЕКСПРЕС – НАШАТА МИСИЯ

ОФИС ЕКСПРЕС е компания, която разбира, че успехът се дължи на интелигентен и сплотен екип и затова се стреми да изгражда дългосрочни взаимоотношения с мотивирани личности, които да приобщава към ценностите на компанията : принадлежност, лоялност, компетентност, ефективност, идейност, отговорност и екипност.

  Нашата мисия е да работим със :

  • Екип от хора, които с действията си да повишават доверието в Офис Експрес и издигат нейния имидж пред колеги и клиенти

  • Екип от хора, олицетворяващи екипност – любезни, съпричастни, съдействащи

  • Екип от хора, коитоподдържат, развиват и доказват ежедневно професионализмаи компетентността си

  • Екип от хора, обслужващи безпристрастно, честно и с уважение към всеки

  • Екип от хора, които работят бързо, ефективно и качествено

  • Екип от хора, които Не толерират конфликтите иосигуряват прозрачност в действията си и отношенията си

  • Екип от хора, отворени за препоръкитеидаващи личен пример със своето поведение и с отношението към колегите си и клиенти на компанията

ОФИС ЕКСПРЕС е лидер в продажбите на офис консумативи, канцеларски материали, мебели и IT техника, и готови решения за корпоративни клиенти, инвестиращ и прилагащ иновативни методи за продажба.

Компанията е единствен партньор на OFFICE DEPOT, Inc за България - световен доставчик на продукти, услуги и решения за всяко работно място, с обхват в 57 страни с над 2000 търговски обекта.  ОФИС ЕКСПРЕС прилага ефективно партньорския опит в онлайн продажбите  на бизнес-2-бизнес, както и практики за развитие на човешките ресурси.

 

JobTiger Banner