Идеал Стандарт - Видима АД

www.IdealStandard.com над 300 служителя

Компания


„Идеал Стандарт – Видима” АД, гр. Севлиево управлява и дейностите по дистрибуция на продукти в Източна и Западна Европаиосъществява търговската дейност на Идеал Стандарт Интернешънъл в регион Източна Европа.

Нашата ВИЗИЯ

Да пренесем ерата на цифровите технологии в банята, като създадем жизнено пространство за удоволствие и релаксация.

Нашата МИСИЯ

- да бъдем предпочитаният доставчик на решения за обзавеждане на бани за потребители и търговските партньори като предлагаме значими иновации, дизайн и бизнес решения на конкурентни цени.

- да постигнем успех чрез всеотдайна работа в екип, като използваме най-добрите технологии и като се стремим към отлично представяне и достигане на резултати във всичко, което правим.

- да бъдем признатият лидер, който създава изключителна стойност за нашите служители, потребители, търговски партньори и акционери.

Нашите  ЦЕННОСТИНие ценим и развиваме потенциала на НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

В  „Идеал Стандарт – Видима” АД работят  над 3300работници и служители. Значителна част от тях са израснали в рамките на организацията благодарение на постоянните си усилия, непрекъснатата обратна връзка, обективната оценка и разбирането, че най-ценната инвестиция на една организация са нейните служители.

Сред приоритетите на „Идеал Стандарт – Видима” АД в дългосрочен план е заложено насърчаването и подпомагането на професионалното и кариерно развитие на младите хора в България чрез организиране на стажантски програми, участие в „Дни на кариера”, Бизнес форуми и др.

Лятна стажантска програма

(юли - септември)

Компанията предлага разнообразни стажантски програми, съобразно спецификата на работа и различните видове производства. Младите хора могат да се развиват като специалисти в области като Химични и Силикатни технологии, Механика и електротехника, Маркетинг и Продажби, Дистрибуция, Логистика, Информационни технологии и др.  До момента в организираните стажантски програми са  участвали 143 студенти с разнообразни профили на обучение и специалности. Част от тях получиха предложение за професионално развитие в „Идеал Стандарт – Видима” АД.

Всеки студент, който желае да участва в нашата стажантска програма може да кандидатства като подадете автобиография и мотивационно писмо. на адрес: JobsBg@IdealStandard.com


Нашият успех се дължи на хората,

които работят в компанията!


NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner