Монди Стамболийски ЕАД

Пловдив www.mondigroup.com над 300 служителя

Компания


 „Монди Стамболийски ЕАД е част от Mondi Group - световен лидер в производството на опаковки и хартия, който допринася за един по-добър свят чрез иновативни решения за изработване на опаковъчни материали и хартиени продукти, характеризиращи се с устойчивост от самото начало. В групата работят около 26 000 служители в над 30 страни, разположени на четири континента.

 

Монди Стамболийски ЕАД  става част от Mondi Group през 2006 г. Предприятието произвежда висококачествена крафт хартия, която предоставя на множество потребители в Европа, Азия и Африка. Историята на Монди Стамболийски ЕАД, най-големият производител на целулоза и хартия в България, започва преди 70 години, когато се създава заводът през 1952 г. на брега на река Марица в град Стамболийски, който се намира на 18км. от град Пловдив. Създаването на завода бележи началото на целулозно-хартиената индустрия като независим отрасъл в България.

Устойчивостта е в основата на нашата бизнес стратегия. Стремим се да работим като отговорен бизнес, разчитайки на ясни рамки за комуникация, измерване, подобряване и изпълнение на нашите амбициозни ангажименти за устойчиво развитие. Знаем, че успехът ни в бъдеще е свързан с благополучието на служителите и доброто състояние на общностите и средата, в която работим. Нашата цел е допринасяме за един по-добър свят, създавайки иновативни и устойчиви решения за производство на хартия и опаковки. Стимулираме по-устойчив начин развитие, увеличаващо стойността. Инвестираме в активи, които допринасят за по-добра ефективност на разходите ни.

Ангажираността на нашите служители е неизменна част от културата ни и ние работим заедно, за да създадем вдъхновяващо работно място, където хората да се чувстват оценени и приобщени. Монди Стамболийски представя динамична и удовлетворяваща работна среда, в която можете да разгърнете своя потенциал. Компанията инвестира не само в съвременни производствени системи и оборудване, но и в обучение на служителите си.

Производствената среда е предизвикателна и сложна. Много от нашите служители работят в потенциално опасни среди – безопасността и здравето на всеки, който работи с нас, е наш основен приоритет. Ние се стремим да отговорим на изисквания, които надхвърлят минималните за индустрията, за да гарантираме, че всеки ден нашите служители се връщат невредими в домовете си. Създаваме култура на поемане на отговорност и работим върху изграждане на осъзнати и неосъзнати поведения, за да подобрим здравето и благосъстоянието на всеки, който работи с нас.

Ние сме ангажирани с общността, където работим, и насочваме своите инвестиции и инициативи към хората, които живеят в съседство с нашето предприятие. Стремим се да изграждаме проактивно дълготрайни отношения с нашите заинтересовани страни. По-голямата част от усилията ни са насочени към образованието, в частност науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), към подобряване на качеството на здравеопазването и развитието на местната инфраструктура и общността.

Интензивните съвместни дейности на Монди Стамболийски с училища и университети помагат на учениците и студентите да намерят реализация в индустрията и да открият работна среда с високотехнологично оборудване и машини. Целогодишните стажантски програми в направленията „Техническа поддръжка“ и „Производство на целулоза и хартия“ откриват нови хоризонти пред млади специалисти, мотивирани да работят в индустриална среда. Благодарение на съвместната работа с опитни професионалисти, младежите получават възможност да надграждат ежедневно своите знания и умения.

 

Zaplatomer Banner