Булмаркет ДМ ООД
Русе www.bulmarket.bg над 300 служителя

Компания

Още от самото си основаване БУЛМАРКЕТ стартира своята дейност с ТЪРГОВИЯ НА  ТЕЧНИ ГОРИВА - пропан-бутан, метан и дизелово гориво. Освен търговията с течни горива, компанията разполага и с инсталация за производство на битум. Друга основна дейност на дружеството е ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА на различни видове товари и стоки. Булмаркет притежава най-голямото частно пристанище на река Дунав, а през 2005 година получава лиценз за жп превозвач и е първият частен жп. превозвач в България. Паралелно с жп и водния транспорт дружеството разползга със собствен автопарк, чрез който извършва екологични и икономични превози в цялата страна. 


NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner