Самел-90 -АД
www.samel90.com над 300 служителя

Компания

А. Производствен профил

 

“Самел-90” АД е основана през 1964 г. с цел задоволяване на потребностите на българската армия от електронно свързочно оборудване. След 1990 г. традиционната гама от изделия със специално предназначение се разширява с граждански изделия в областта на телекомуникационната техника, специализирана електроника за осветителната индустрия, резервни части за автомобили, компоненти за кабелни телевизионни мрежи, системи за колективното приемане на сателитни телевизионни програми и др.

 

Б. Продуктово представяне

 

I. Изделия със специално предназначение:

 

1.      Проводни средства за свръзка - аналогови полеви телефонни апарати .

2.      УКВ радиостанции.

3.      Мобилни комуникационни апаратни и командно-щабни машини.

4.      Мултиплексираща апаратура с възможност за комутация на каналите.

5.      Електронни системи за изстрелване на носими противосамолетни ракетни комплекси “Стрела 2M”, “Стрела 3” и “Игла 1”.

6.      КВ/УКВ средства за радиоелектронна борба, доставяни до целта с артилерийски носител .

7.      Системи за наблюдение и охрана на граници и обекти от национално значение.

8.      Устройство за защита на информацията.

 

II. Изделия с гражданско предназначение:

 

1.      Системи за колективно приемане на сателитни телевизионни програми.

2.      Компоненти и усилватели за кабелни телевизионни мрежи.

3.      Електронни изделия за бита, в т.ч. СВ радиостанции, охранителна техника, токозахранващи и токозарядни устройства и др.

4.      Специализирана електроника за осветителната индустрия включително осветителни тела и електронни трансформатори за халогенни лампи, захранвания и осветителни тела за светодиоди.

5.      Гама от мултифункционални дисплеи за поточна информация, цифрови валутни табла, както и едноцветни, многоцветни и пълноцветни светодиодни екрани за вътрешно и външно приложение в банки, стадиони, офиси и други подходящи места.

6.      Резервни части и принадлежности за автомобили.

7.      Компоненти - феритни и пиезокерамични детайли и възли, конектори тип F, N, SMB, SMA, тип “Canon” и др.

 

В. Технически възможности

 

Дейността на фирмата е на базата на напълно затворен цикъл на разработка и производство, основаващ се на наличието на:

 

·        Развойна дейност със собствени сили и в сътрудничество с други фирми и научни институти;

·        Проектиранe и изработка на инструментална екипировка за всички видове обработки, прилагани във фирмата;

·        Метало-пресова и механична обработка на метали, включително огъване и лазерно рязане;

·        Леене под налягане на цветни метали;

·        Пресоване и шприцоване на бакелит, пластмаси и гуми;

·        Галванотехнически и лакобояджийски покрития;

·        Проектиране и изработка на феритни и пиезокерамични детайли;

·        Електронен монтаж и производство на електронни блокове.

 

За осигуряване на производството на прецизни и надеждни механични детайли и възли, механичното производство е оборудвано със съвременни високопроизводи-телни машини с цифрово-програмно управление на фирмите “Вайлер”, “Маузер”, “Щайнел”, “Торнос”, “Асиера”, “Ажие”, “Трумпф”, “Сафан” и др.

Във фирмата се изработват различни видове механични детайли чрез фрезова, стругарска и шлосерска обработка. Инструменталното производство е с богат производствен опит и има възможности за конструиране и изработка на малки и средни щанци, пресформи и шприц форми за пластмаси и каучук; приспособления за механична обработка; инструменти за пиезокерамика и ферити.

 

Високото качество и надеждност са отличителна черта в производството на “Самел-90” АД, гарантирани от Системата за осигуряване и управление на качеството, модел ISO 9001. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от швейцарската организация SGS през 1997 г. През 2004 г. “Самел 90” беше пресертифициран в съответствие с изискванията на ISO9001-2000 и притежава сертификат N. HU04/0450 / 28.01.2004. На 23 юли 2004 “Самел-90” АД беше сертифициран от Българското Министерство на Отбраната в съответствие с изискванията на AQAP 2110 и притежава сертификат SK No. 0016/2004. Непрекъснато се разширяват връзките с фирми от Европа, с някои от които има сключени дългосрочни договори.

От 2001 г. “Самел-90” произвежда радари,  работещи в X и S честотни обхвати като доставчик на фирма Northrop Grumman Sperry Marine Limited от Великробитания.

Zaplatomer Banner