Тонеган ООД
Blagoevgrad www.tonegan.com 20 - 50 employees

Company

“Тонеган” ООД е българска софтуерна компания, известна на многобройните си клиенти в цялата страна със Система за Управление на Бизнеса Тонеган”.
Редовните ни участия и получени златни медали на изложения като “БАИТ Експо” и “Пловдивски панаир” утвърждават “Тонеган” като водещ фактор в сектора на бизнес – управленския софтуер. Доказали сме качеството на своята работа пред клиенти като “Албена” АД, “Български пощи” ЕАД, “Данон - Сердика” АД, “Итонг България” ЕООД, “Интерсервиз Узунови” АД и много други организации от различни сфери на стопанския живот.
Във връзка с разширяване на центъра ни в гр. Варна предлагаме възможност на млади софтуерни специалисти да реализират своите умения и потенциал с присъединяването си към нашите софтуерни екипи. Такива тимове имаме изградени също в София и Добрич.
За развитие на продукта си използваме основно програмните средства на C#, Delphi 7, MS SQL Server 2000 и 2005.

Предлагаме работни места за програмисти.
Имаме амбицията да предложим цялостно обучение на кандидатстващите, преди включването им в основния екип за разработка. За целта специално отделяме старши програмисти, които ще се ангажират с един стегнат, интензивен „учебен” процес. Убедени сме, че специалистът се изгражда на работното си място.
Изискванията ни за поне теоретични познания в обектно ориентираното програмиране и  релационни бази данни са основна предпоставка за едно успешно обучение.
Бихме искали да дадем шанс и на незавършилите образованието си бъдещи специалисти, които нямат практика и стаж в сферата, но имат желанието и амбицията да се реализират и докажат възможностите си.
На студентите, които ще проявят интерес, предлагаме ангажираност, съответстваща на заетостта им в учебното заведение, а за най – изявените в своето обучение и работа – фирмени стипендии.

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner