Ако имате време и средства, какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали?

 • Отговори
  Брой
 • Чужд език
  458
  34,88 %
 • Компютърна грамотност/сертификат
  228
  17,36 %
 • Лидерски/мениджърски умения
  173
  13,18 %
 • Продажби/маркетинг
  162
  12,34 %
 • Кариерно консултиране
  142
  10,81 %
 • Никакви, държа на свободното си време
  150
  11,42 %