Помислете колко често по време на работа проверявате личния си мейл, губите време в безсмислени неща или си говорите с колегите. На пръв поглед тези неща едва ли може да се каже, че провалят работния ви ден, но въпреки това минутите се трупат. Всъщност, изчислено е, че средно човек губи по около два часа от работния си ден и то, без да включваме времето за обяд.

Служителите сами признават, че това време обикновено го губят като се ровят в интернет, бърборят си с колегите, провеждат лични телефонни разговори или вършат неща от личен характер. Дори и да кажем, че сме имали един натоварен и динамичен осемчасов ден в работата, като от него извадим времето, в което се занимаваме с други неща, които не касаят самата работа, се получава, че средно работим по 5 часа на ден.

Какво правят най-често служителите, за да губят толкова време:

 1. „Ровят” в Интернет – 44,7%Саботьори в работата
 2. Говорят си с колегите – 23,4%
 3. Вършат задачи от лично естество – 6,8%
 4. Разсейват се – 3,9%
 5. Шляят се безцелно в офиса – 3,1%
 6. Провеждат лични разговори – 2,3%
 7. Кандидатстват за друга работа – 1,3%
 8. Планират личните си ангажименти – 1,0%
 9. Закъсняват или си тръгват по-рано – 1,0%
 10. Друго – 12,5%

Големите надежди

 
Вярвате или не, компанията очаква от вас да губите някакво време, стига да не е много над нормалното. Според мениджърите „Човешки ресурси”, средно от един служител се очаква да губи по около час за лични дела плюс един час за обяд. Това обикновено също е взето предвид в структурата на работната заплата. Но фактите показват, че средно служителите губят почти два пъти повече време от това, което са предвидили работодателите, а тази разлика никак не е малка.

Оказва се, че работодателите харчат милиони левове за заплата на служителите, за което реално няма извършена работа. Но дали това са пари на вятъра? За щастие, една не малка част от работодателите смятат, че това не са изхвърлени пари, а е креативна инвестиция, защото докато ровим в интернет или просто си говорим с колега от другия отдел, в целия този процес на приемане и предаване на информация може да се роди ценна бизнес идея. Разбира се, не трябва да пропускаме, че именно тази свобода на действие на служителите сама по себе си оказва благоприятно влияние върху общата работна атмосфера и позитивното междуличностно отношение в екипите. Добрият мениджър обаче винаги може да каже кой е истински „мързеливец” и кой взема почивка, просто за да се тонизира.

 

Оправданията

 
Както можем да предположим, служителите от своя страна казват, че няма за какво да ги обвиняват, че губят време в други неща. А ето и кои са най-често изтъкваните оправдания:
 1. Нямах много работа – 33,2%
 2. Не получавам достатъчно – 23,4%
 3. Колегите ме разсейват – 14,7%
 4. Нямам време след работа – 12,0%
 5. Друго – 16,7%

Защо губим време?

 
Вече разбрахме защо, как и в какво точно губим време на работа. Кои обикновено губят най-много време измежду служителите:
 1. Служителите над 55 години - 0,50 часа на ден
 2. Служителите между 45-55 години – 0,68 часа на ден
 3. Служителите между 38-45 години – 1,19 часа на ден
 4. Служителите между 28-38 години – 1,61 часа на ден
 5. Служителите между 18-28 години – 1,9 часа на ден
И в крайна сметка, стига четохте тази статия, ами се залавяйте за работа!