От началото на 2010 г., по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Агенцията по заетост предоставя възможност на всяко работещо лице да избере и премине обучение за повишаване на квалификацията или придобиване на по-висока квалификационна степен.

Разходите за обучението се поемат от Агенцията по заетост по ОП "Развитие на човешките ресурси", под формата на ваучери, които се издават на заинтересованите лица. Едно лице има право за периода на изпълнение на ОП "Развитие на човешките ресурси" да получи само един ваучер за обучение по професионална квалификация и само един ваучер за обучение по ключови компетентности без значение дали е заето или безработно.

Обученията се провеждат по начин, който не възпрепятства нормалния работен процес и не изискват съгласие от страна на работодателя.

Jobtiger е сред първите компании, одобрени и сключили договор с Агенция по заетостта да предоставят обучения по ключови компетентности на заети лица по ОП "Развитие на човешките ресурси" с ваучери.

Какво може да направи работодателя / мениджъра "Човешки ресурси", за да се включат служителите му в обученията:
 • да уведоми служителите си за предоставените възможности за обучение, за да може всеки сам да прецени в какво иска да бъде обучен;
 • да насочи служителя си към най-близкото Бюро по труда (или по местоживеене), за да премине процедурата по издаване на ваучер;
 • да се обади на екипа на JobTiger, за да получи повече информация.
Кой може да вземе ваучери за обучение: всяко лице, работещо на трудов договор или самоосигуряващо се.
Процедурите по подбор на обучаемите се осъществяват от съответните Дирекции "Бюро по труда".

От къде да вземем ваучери: от Бюрото по труда по местоживеене и след попълване на съответните документи. Преди да подаде заявление, лицето трябва да е запознато с предлаганите обучения и компании, които ги предоставят, за да има представа в какво иска да се обучи. Това ще спести много усилия и нерви, както негови, така и на служителите от бюрата по труда.

По колко ваучера се полагат:  Едно лице има право за периода на изпълнение на ОП "Развитие на човешките ресурси" да получи само един ваучер за обучение по професионална квалификация и само един ваучер за обучение по ключови компетентности без значение дали е заето или безработно.

Какво да направим, след като вече имаме ваучер: Обадете се на компанията, която сте избрали да ви обучи и се уточнете за датите на провеждане на съответното обучение. Не забравяйте да оставите името си и координати за връзка с вас.


Ключови компетентности и предлаганите по тях от JobTiger обучения с ваучери за работещи и безработни:
 
 1. Ключова компетентност: Общуване на чужди езици

  Ново: Обучение 1: Английски език за мениджъри (фокус върху темите "Управление на проекти / Project Management", "Управление на промяната / Change Management" и "Управление на представянето на служителите / Performance Management"
  Обучение 2: Английски език за начинаещи
  Обучение 3: Английски език за напреднали
  Обучение 4: Френски език за начинаещи
  Обучение 5: Френски език за напреднали
  Обучение 6: Испански език за начинаещи
  Обучение 7: Испански език за напреднали
  Обучение 8: Италиански език за начинаещи
  Обучение 9: Италиански език за напреднали
  Обучение 10: Немски език за начинаещи
  Обучение 11: Немски език за напреднали

  Хорариум: 300 часа за всеки курс.
   
 2. Ключова компетентност: Дигитална компетентност

  Обучение 1: "Умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, интернет, електронна поща и създаване на презентации".

  Хорариум: 45 учебни часа за всеки курс.
   
 3. Ключова компетентност: Умения за учене

  Обучение 1: "Кариерно и личностно развитие през целия живот"
  Обучение 2: "Умения за работа в екип. Успешна комуникация с колеги"

  Хорариум: 30 учебни часа за всеки курс.
   
 4. Ключова компетентност: Обществени и граждански компетентности

  Обучение 1:"Управление на конфликти"
  Обучение 2: "Управление на промените. Мотивация за активна гражданска и професионална позиция"

  Хорариум: 30 учебни часа за всеки курс.
   
 5. Ключова компетентност: Инициативност и предприемачество

  Обучение 1: "Теория на предприемачеството. Управление на малък бизнес"
  Обучение 2: "Ефективни преговори"
  Обучение 3: "Презентационни умения"

  Хорариум: 30 учебни часа за всеки курс.
Методология на обученията: Теоретико-практически, с включени индивидуални и групови упражнения и презентации.
Формат на обученията: дневни, съботно-неделни, вечерни, в зависимост от предпочитанията на групите.

Забележка: Екипът на Джобтайгър ООД е готов да адаптира и обогати всяко обучение, в зависимост от входящото ниво и конкретни нужди на участниците. За целта, когато е възможно, ще бъдат провеждани предварителни допитвания до участниците.


Други обучения, предоставяни от JobTiger:
 1. Интерактивните електронни обучения me-Learning с Джобтайгър ООД

  me-Learning (management e-Learning) е заглавието на поредицата електронни обучителни тренинги на тема управление на организацията, разработвани от най-добрите теоретици и практици в Европа и Америка, на основата на единна методологическа и технологическа система наречена ALEAS (Adaptive Learning Systems).
  Този инструмент разпознава и отчита индивидуалния лидерски стил и поведение на участниците, като измерва представянето им в казусите по определени критерии, както и до каква степен са се запознали с предоставените допълнителни теоретични материали.
  Участниците сами определят темпото, с което учат. По този начин се намалява съпротивата им към учебния процес, причинена от претоварване с много нов материал за кратко време.

  Джобтайгър ООД е изключителен представител, разпространител и провеждащ обученията по системата me-Learning за България.

  Трите основни направления, предлагани от Джобтайгър ООД на българския пазар са:
  1. Управление на промяната (Change Management)
  2. Управление на проекти (Project Management)
  3. Управление на представянето на служителите (Performance Management)

  Допълнителни обучения:
  1. "Ефективни продажби"
  2. "Ефективна работа с клиенти"
  3. "Поставяне на цели и персонална оценка на служителите"

  За повече информация може да се свържете с екипа на JobTiger на познатите ви телефони: +359 2 49 180 18 или +359 2 49180 24, както и на и-мейл: office@jobtiger.bg
   
 2. Международно сертификационно обучение за специалисти по човешки ресурси GCDF (Global Career Development Facilitator)

  GCDF е програма за обучение на консултанти по професионално и кариерно развитие, разработена от най-голямата организация на консултантите в света – NBCC и адаптирана за България от JobTiger.bg и NBCC България.
  Програмата е насочена към специалисти по човешки ресурси и мениджъри на различни нива.

  Програмата е разработена с цел приложението й в подбора, оценката, развитието и управлението на служителите, както и в случаите на освобождаване на служители, с цел подпомагане и насочване на процеса на смяна на работа. Към момента повече от 1000 специалисти са обучени по тази програма и работят в бизнеса и в образователната система в България.

  Повече за сертификационното обучение >>
  Повече за кариерното консултиране >>

  За повече информация може да се свържете с екипа на JobTiger на познатите ви телефони: +359 2 49 180 19 или +359 2 49180 24, както и на и-мейл: office@jobtiger.bg