Статистики за провеждане в градовете

Град Кога Къде Посетители Фирми
участници
София 15 - 16 март 2010 НДК, Зала 3, етаж 7 6000 83
Варна 22 март 2010 Фестивален и конгресен център 4500 31
Велико Търново 24 март 2010 Великотърновски университет, пети корпус 450 21
Русе 29 март 2010 Русенски университет 500 22
Свищов 31 март 2010 Стопанска Академия "Д. А. Ценов" 900 17
Пловдив 12 април 2010 Международен Пловдивски Панаир, Конгресен център 1000 32
Бургас 14 април 2010 Бургаски свободен университет 900 13