Кариерна борса в Бургаски свободен университет

30 ноември 2022

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Организатори на събитието са Бургаски свободен университет и JobTiger.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Организатори на събитието са Бургаски свободен университет и JobTiger.

Битката за талантите

13 декември 2022

Най-добрите компании ще представят своите стратегии за Employer Branding на събитието, организирано от b2b Media. Международни участници, две проучвания и звезден екип от говорители се включват в шестото издание на форума, което ще се проведе на 13 декември в Новотел София.

Най-добрите компании ще представят своите стратегии за Employer Branding на събитието, организирано от b2b Media. Международни участници, две проучвания и звезден екип от говорители се включват в шестото издание на форума, което ще се проведе на 13 декември в Новотел София.

Фестивал по предприемачество в ХТМУ

13 декември 2022

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии („Джобтайгър“ ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии („Джобтайгър“ ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

HR Industry 2023

9 февруари 2023

Звездният четвъртък на HR бранша е на 9 февруари 2023 в Интерпред – световен търговски център София. Не е нужно да ходиш на всички браншови събития, за да се запознаеш с тенденциите и новостите при HR услугите. Достатъчно е да бъдеш на HR Industry!

Звездният четвъртък на HR бранша е на 9 февруари 2023 в Интерпред – световен търговски център София. Не е нужно да ходиш на всички браншови събития, за да се запознаеш с тенденциите и новостите при HR услугите. Достатъчно е да бъдеш на HR Industry!

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2023 - София

1 април 2023

Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2023 - Велико Търново

4 април 2023

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2023 - Виртуален ден

5 април 2023

Online в платформата на Brazen Technoligies

Online в платформата на Brazen Technoligies

Национални дни на кариерата - Габрово

6 април 2023

Технически университет - Габрово

Технически университет - Габрово

Национални дни на кариерата - Варна

8 април 2023

Хотел-галерия „Графит”

Хотел-галерия „Графит”

Национални дни на кариерата - Пловдив

8 април 2023

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Национални дни на кариерата - Русе

11 април 2023

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Русенски университет „Ангел Кънчев”

ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, КОМУНИКАЦИИ И АУТСОРСИНГ - Виртуален ден

17 октомври 2023

Онлайн на платформата на Brazen Technologies

Онлайн на платформата на Brazen Technologies

ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, КОМУНИКАЦИИ И АУТСОРСИНГ - Габрово

19 октомври 2023

Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово

ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, КОМУНИКАЦИИ И АУТСОРСИНГ - Варна

21 октомври 2023

Хотел-галерия „Графит“

Хотел-галерия „Графит“

ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, КОМУНИКАЦИИ И АУТСОРСИНГ - Пловдив

21 октомври 2023

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ, МАРКЕТИНГ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

21 ноември 2023

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Януари 2023
Февруари 2023