Forbes HR & Employer Branding Forum & Awards

26 септември 2023 / Joy Station

Forbes HR & Employer Branding Forum & Awards цели да се превърне в знаково събитие за професионалисти в сферата на човешките ресурси и работодателския имидж. Наградите ни отличават работещите решения, които позволяват на всеки служител да намери подходяща почва за своето израстване и да осъществи пълния си потенциал. Компаниите и хората, създаващи и имплементиращи тези решения, променят облика на цялата ни икономика и заслужават да бъдат поставени под светлината на прожекторите и наградени за своя принос.

Кариерна борса в Бургаски свободен университет

6 октомври

Бургаски свободен университет и JobTiger организират Кариерна борса за студенти на 06 октомври 2023 г. Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.

Национална студентска кариерна борса по Химични технологии и химически науки в Интерпред – Световен търговски център, София

12 октомври

Национална студентска кариерна борса по Химични технологии и химически науки ще се проведе в Интерпред – Световен търговски център, София, бул. Драган Цанков 36 Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. В събитието ще участват студенти на Химикотехнологичен и металургичен университет, Югозападен Университет „Неофит Рилски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

Национален фестивал на студентите по направления 5.10. Химични технологии и 4.2. Химически науки в Интерпред – Световен търговски център, София

12 октомври

Национален фестивал на студентите по направления 5.10. Химични технологии и 4.2. Химически науки ще се проведе на 12.10.23 г. в Интерпред – Световен търговски център, София, бул. Драган Цанков 36 Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. В събитието ще участват студенти на Химикотехнологичен и металургичен университет, Югозападен Университет „Неофит Рилски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии (Джобтайгър ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

HR Industry 2024

8 февруари 2024

Звездният четвъртък на HR бранша е на 8 февруари 2024 в Интерпред – световен търговски център София. Не е нужно да ходиш на всички браншови събития, за да се запознаеш с тенденциите и новостите при HR услугите. Достатъчно е да бъдеш на HR Industry!

Национални дни на кариерата - София

6 април 2024

Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

Национални дни на кариерата - Велико Търново

9 април 2024

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

Национални дни на кариерата - Габрово

11 април 2024

Технически университет - Габрово

Национални дни на кариерата - Пловдив

13 април 2024

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Национални дни на кариерата - Русе

16 април 2024

Русенски университет „Ангел Кънчев”

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner