„Дни на кариерата“ 2020: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси, Обслужване на клиенти

1 декември 2020 г.

Единственият в страната специализиран форум посветен на секторите Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще се проведе ВИРТУАЛНО на 1 декември 2020 г.

Единственият в страната специализиран форум посветен на секторите Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще се проведе ВИРТУАЛНО на 1 декември 2020 г.

Декември 2020
Януари 2021