ПТ БИЛД
Варна www.ptbuild.com 20 - 50 служителя

"ПТ БИЛД" ООД е строителна компания със седалище гр.Варна.
Адрес на управление: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, ул. "Първа" № 22.

"ПТ БИЛД" ООД е регистрирано във ВОС по фирмено дело № 1942/2002. Дружеството е частно с разпределение на дяловете между трима съдружници.

Специализирано е в комплексно изграждане на сгради с туристическо, административно и жилищно предназначение. Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти за изпълнение на всички видове СМР и управление на строителния процес, обхващащ пълния цикъл на строителство: изкопни работи, груб строеж, довършителни работи, оборудване, обзавеждане. Също така, по желание на клиента предлагаме дизайнерски интериорни решения.

Разполагаме със съвременна офисна база и оптимален брой специалисти в ръководната, счетоводната и строителна сфери. Строителството се извършва от подбрани по квалификация и професионални умения работници.

В изгражданите от нас обекти влагаме съвременни и висококачествени строителни материали и технологии, като същевремено съкращаваме сроковете за тяхното строителство. Довършителните работи се изпълняват с материали по избор от клиента. Използвайки индивидуален подход към всеки клиент, ние сме в състояние да задоволим всички Ваши изисквания, както и да Ви предложим алтернативни решения, гарантиращи сигурността на инвестицията.

В момента стартираме процедура по внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2000. От момента на създаването си има реализирани обекти на обща площ около 56 000 м.кв. Разгъната Застроена Площ.

Zaplatomer.bg