Monday
София www.monday.bg между 5 и 10 служителя

Мандей ООД е основано през май 2005, с цел да осигурява на българския пазар гъвкави и ефективни услуги в областта на управлението на човешките ресурси и подбора на персонал.
Отличното познаване на пазара, високите стандарти на работа и професионалната етика са в основата на нашата практика да помагаме на клиентите си да постигат по-висока ефективност и бизнес резултати.

Сред клиентите на Мандей са предимно мултинационални компании. Чрез консултиране, набиране, подбор и оценка на служители, ние им помагаме да се справят с предизвикателствата и да отговарят на пазарните промени.

В Мандей работят специалисти с дългогодишен опит в областта на човешките ресурси. Нашият подход в подбора и консултирането е индивидуален и съобразен със специфичните нужди на клиента и бизнес средата. Ние се стремим да разберем бизнеса на клиентите си и да предложим най-подходящите решения за оптимизиране на ефективността, планиране на  ресурсите и работа в динамично променяща се среда. За осъществяването на тази цел използваме различни методи: търсене в база данни, чрез нашата мрежа от контакти или таргетирани обяви.

Консултантските умения, познания и опит на специалистите в Мандей са в помощ на всички, които решат да ни доверят своите планове за кариерно и професионално развитие! Ако и вие имате идеи, предложения, или просто искате да научите повече за нас и нашите услуги:

Мандей ООД
ул. Тулово №7, ет.4, ап.7
София 1504
т/ф: ++ 359 2 944 53 14
        ++ 359 2 944 53 76
e: opportunity@monday.bg

Zaplatomer.bg