ТеПроМетал ЕАД

Company

„ТЕПРОМЕТАЛ”ЕАД е представителен офис за България на международна индустриална група, специализираща в производството и търговията с изделия от черни и цветни метали.По-известните предприятия на групата в България са:

 

 

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД 

Водещ производител на стомана в България и региона. Около 80% от продукцията се реализира на европейския и международния пазар. Инвестирани над 250 млн. лв. в нови технологии, модернизиранена производствените съоръжения и цялостна реконструкция на фирмата. Предприятието е сертифицирано от БАИ, като „Инвеститор клас А”. Висок международен рейтинг – 396-то място в ТОП – 500 на DELOITTE за най-динамично развиващите се компании в Европа. Фирмата е отличена за най-добра практика в конкурса „Социално отговорна компания” на 2009 г. Собственик SIDENORGROUP, Гърция.

 

 

СТИЛМЕТ АД

Модерен завод за производство на алуминиеви профили и архитектурни системи с марката ETEM. Около 85% от продукцията е експортно ориентирана. Реализирани инвестиции в размер на 80 млн. лв. Предприятието е без конкуренция на българския пазар с трите си модерни линии за екструзия на алуминий, новата и единствена по рода си у нас вертикална линия за електростатично прахово боядисване, хоризонталната инсталация за боядисване на профили с ефект дърво и модерна система за управление на операциите. Мажоритарен собственик ETEM S.A. Гърция.

 

 

„СОФИЯ МЕД”

Една от 5-те най-крупни и модерни компании в Европа за производство на изделия от мед, месинг и сплави. Три основни производства: леярно производство - медни и месингови сляби и балванки и оловно-месингови балванки; валцово производство – медни и месингови рула, ленти, листа, кръгове; тръбопрофилно производство - медни и месингови пръти, шини, профили. Инвеститор Клас А. Инвестиционна програма за периода 2002 – 2010 г. – над 270 млн. лв. Модернизирано оборудване и автоматизирани производствени процеси. Мажоритарен собственик – HALCORS.A..,Гърция

 

 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

Въвеждащи програми; фирмено обучение и кариерно развитие; подходяща работна среда и безопасност на труда; осигуряване върху брутните доходи; месечни бонуси; дългосрочни стимули; ваучери за храна; безплатен транспорт; допълнително здравно осигуряване; застраховки; поемане на част от разходите за летен отдих; фирмени детски лагери и др.

За повече информация:VCD