ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД
Sofia www.himremont.com 50 - 300 служителя

 

- Над четвърт век добри традиции и професионален опит в разработването на качествени решения за нуждите на химическата, нефто-химическата, черната и цветната металургия, енергетиката, минното дело, хартиената промишленост, екологията и гражданското строителство
- Пълна гама инженерни услуги, като се започне от предпроектно проучване и детайлен проект, през производството, изграждането и монтажа и се завърши с предпускови и пускови операции
- Екип от висококвалифицирани и отговорни специалисти в състояние на изготвят пълен проект
- Технологично автономни заводи и клонове в страната
- Център по заваряване и контрол
- Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2000 (сертификатът е подновен през януари 2004)

Политиката ни се базира на принципа да предлагаме на нашите клиенти само решения, продукти и услуги с най-високо качество.

Нашите цели са:
- Пълно задоволяване на изискванията на нашите клиенти
- Опазване на  природата и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
- Поддържане на стабилен растеж и разширяване на нашата дейност чрез постоянно подобряване на управлението и въвеждане на нови технологии и знания
- Стимулиране и мотивиране на нашите служители

Zaplatomer.bg