Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД

Компания

Ай енд Джи Иншурънс Брокерс e международен застрахователен и презастрахователен брокер, член на групата ASIGEST HOLDING. 

Oснована през 1994г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. 

Заема безспорна лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно над 75 млн. лева премии и обслужва над 270 000 застрахователни полици. Ай енд Джи Иншурънс Брокерс предлага обслужване на клиентите си в цялата страна, чрез постоянно разрастваща се мрежа от офиси, към момента наброяваща повече от 170 офиса.

 

VCD