МЕТАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ2000 ООД

Sofia

 


„Металстрой инженеринг 2000”ООД е създаден с Решение №1 от 23.07.99г. на СГС по Ф.д. № 9496/99г. като РМД на работещи в ИО„Метални конструкции” с цел участие в приватизацията на  ИО„Метални конструкции”.
 Поради редица обективни и субективни причини през 2000г. дружеството се отказа от участие в приватизацията на ИО„Метални конструкции” и с Решение №2 от    09.08.2000г. по Ф.д. № 9496/99г. се пререгистрира като дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност  „инженерингови и консултантски услуги, строителна, предприемаческа, търговска и информационна дейност, проектиране, търговско представителство, посредничество и агентство на вътрешно и външно-търговска дейност, сделки с интелектуална собственост, всяка друга дейност , която не е забранена от закона”.
 На ...2000г. дружеството е регистрирано по ЗДДС.
Занимава се активно с проектантска и строителна дейности. До 2001г. строителната дейност се извършва чрез възлагане на подизпълнители. През 2001г. дружеството създава свой екип за изпълнение на строително-монтажни работи. Работи се върху техническата обезпеченост на дружеството за двете дейности, които осъществява - проектантска и строителна - компютри, инструменти, монтажни съоръжения.
Проектирани и построени за периода 2001 до 2003г. са следните по-големи обекти :
- “Хладилник за гъби” на фирма “ВИЗИТА ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД – с. Белащица, Пловдивско
- “Склад за минерална вода” на фирма “Роял Фуудс”АД, гр. София
- “Склад за метални изделия” на фирма“ЮПИТЕР-СТОМАНА”ООД, гр. София
-“Търговска база за замразени плодове и зеленчуци” на фирма “Агро Еър АД”,
  Хасково
В края на 2003г. въз основа на законови разпоредби, които забраняват една фирма да проектира и изпълнява строителни обекти и поставени изисквания за издаване лиценз за проектантска правоспособност на проектантите – да не работят и да не са собственици или съдружници в строителни фирми – дружеството се отказа от строителна дейност, освободи от длъжност монтажниците и се ориентира изцяло към профила „ проектиране, технически консултации и експертизи, авторски надзор”.
По проекти на дружеството са построени и са в процес на строителство обекти като:
- „Реконструкция на цех за риба и рибни продукти” на фирма
 „Делта индъстри”ООД
- Производствена хладилна база за преработка, съхранение и търговия на
 риба” на фирма „ПАСИФИК СТАР”ООД, гр. Варна
-“Хладилник за съхранение на замразени продукти” на фирма
 “ЕУРОФРИО”ООД - гр. Пловдив
- „Еврооранжерии” на фирма” на фирма „Обединени български предприятия”,
 гр. Попово
Това е дейността на фирма „Металстрой инженеринг 2000”ООД по настоящем.

HRW 2019